Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Алианс за Петрич

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Янчо Карагогов

Членове на управителния орган

Янчо Карагогов