Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Сдружение

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Милена Иванова

Членове на управителния орган

Стефан Георгиев