Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18

НПО Профил

Лумос

Лумос

Клон на чуждестанна НПО
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Бисер Спиров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.