Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ива Бонева

Членове на управителния орган

Ива БоневаРадостина МитоваВалерия Симова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.