Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Инициативи без граници

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Иво Георгиев

Членове на управителния орган

Нина ЦветановаТотка Митрова