Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Памет

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Дончо Пачиков

Членове на управителния орган

Дончо Пачиков