Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

Българско образователно общество

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Г. НиколовГ. ГеоргиеваЕ. Хаджийска.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.