Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

НПО Профил

Светът на Мария

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Цецка Караджова

Членове на управителния орган

Цецка КараджоваГроздан Караджов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и/или ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯТА

ЦЕЦКА НИКИФОРОВА РАДЕВА