Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

СТЕРЕОТАЙПРАЙТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Евгени Яшков Овчинников

Членове на управителния орган

Евгени Яшков Овчинников