Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Асоциация НАЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Светла Сивчева

Членове на управителния орган

Нина НиколоваПетя Стефанова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.