English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация “Институт за европейско право”

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Управителен орган

Представляващ (и) Членове на управителния орган