Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
16

НПО Профил

Фондация “Институт за европейско право”

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Атанас Семов

Членове на управителния орган

Атанас Семов