Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Калоян Дамянов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.