Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

Асоциация "Аниридия България"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.