Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

C.R.E.A.M. България - Алианс за ПЧП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Л. Митакев

Членове на управителния орган

Л. МитакевВ. ДимитровИ. Димитров