Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

Сдружение "Тацитус"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мина Янкова Енева-Ламбовски

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.