Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Анданте България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Соня Илиева Дойчева

Членове на управителния орган

Соня Дойчева