Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Сдружение за развитие на граждански практики

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Александър Янков Янков

Членове на управителния орган

Георги БудаковМария Сидова