Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Еко 21

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Маргарита Джапунова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.