Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Фондация "Гражданска инициатива за местно развитие"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ангел Ангелов