Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алианс за прогрес

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ружа Георгиева

Членове на управителния орган

Станимир ГеоргиевПетя Йорданова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.