Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Екоклуб - Детелина

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Валентин Кузев

Членове на управителния орган

Венцеслав Величков