Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Национална Организация на Потребители на Психично-Здравни Услуги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Красимир Запринов Гегов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.