Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ - КОРИТЕН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мариела Горанова

Членове на управителния орган

Мариела Горанова