Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Димитър Симеонов Бенев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.