Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

Общински Ученически парламент - Тутракан

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Даниел Терещенков

Членове на управителния орган

-