Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Академия за образователни иновации - Дълголетие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

София Любомирова Колева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.