Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

A-team

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Владимир Атанасов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.