Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Сдружение "Граждани за обществени инициативи Архангел Михаил"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Петя Бориславова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.