Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

За Справедливост

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Диана Хинова

Членове на управителния орган

Диана Хинова