Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Стефан Видаркински

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.