English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Управителен орган

Представляващ (и) Членове на управителния орган

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ