Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

Българска Хънтингтън Асоциация

Българска Хънтингтън Асоциация

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Константин Економидис

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.