Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

Заедно за демокрация и партньорство

Заедно за демокрация и партньорство

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Иван Панов Лесев

Членове на управителния орган

Иван Панов Лесев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

ЕДНОЛИЧЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН-УЧРЕДИТЕЛЯ

АТАНАС СТЕФАНОВ ДЖАЖЕВИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ