Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Агенция за регионално развитие на Рила

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Камелия Радева

Членове на управителния орган

Камелия РадеваДанаил ПоповЛюбомир Георгиев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.