Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Алтернативи за култура и образование

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Йорданка Христозова

Членове на управителния орган

Диляна Мандраджиева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Фондация "Алтернативи за култура и образование"

ЙОРДАНКА ПЕЙЧЕВА ХРИСТОЗОВА - МАНДРАДЖИЕВА