Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
17

НПО Профил

НО Студио

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Нора Караламбева

Членове на управителния орган

Полина БобеваТаня Михайлова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Управителен съвет

НОРА ХАРИ КАРАЛАМБЕВА