Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

НО Студио

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Рада Езекиева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Управителен съвет

НОРА ХАРИ КАРАЛАМБЕВА