Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21

НПО Профил

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Линда Ауанис

Членове на управителния орган

Линда Ауанис

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.