Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

НПО Профил

Фондация "Българска хранителна банка"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Цанка Миланова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.