Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Сдружение ”Щипка”

Сдружение "Щипка"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мартина Михайлова

Членове на управителния орган

Велизара ГеоргиеваЯнчо Михайлов