Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Женско ромско сдружение "Хаячи"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мюзеям Али

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.