Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Елита

Елита

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Петя ВасилеваПетко ПавловИвелина Костадинова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.