Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

Асоциация на европейските журналисти-България

Асоциация на европейските журналисти-България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ирина Недева - Председател

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.