Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мая Радева

Членове на управителния орган

Мая РадеваЕвгения ПоповаРумяна Цонева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.