Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
28

НПО Профил

Фондация Хора за Хората

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Силвия Николова

Членове на управителния орган

Силвия Николова