Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Даринка Янкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.