Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Международна Награда на херцога на Единбург -България

Международна Награда на херцога на Единбург -България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Любомира Велчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.