Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14

НПО Профил

Джуниър Ачийвмънт България

Джуниър Ачийвмънт България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Милена Стойчева

Членове на управителния орган

Бони Бонев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.