Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Фондация Синергиa

Фондация Синергиa

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Евгени Митев