Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Форум за устойчиво развитие Фокус

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Вяра Василева Ганчева

Членове на управителния орган

Стайко Димитров ГанчевМария Генова Тодорова