Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Земя завинаги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Юлиян Спиров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.